Actiones mixtae

Hem ayni hem de kişisel sayılan taksim davaları; haksız eyleme uğrayanın, faile karşı birlikte açtığı ceza ve hukuk davası.