Actiones in rem scriptae

Kime karşı açılabilecekleri belirtilmemesine rağmen, meydana gelen hukuka aykırı sonuçların ortadan kaldırılabilmesi için herhangi bir kimseye karşı açılabilen davalar.