DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLETAZMİNAT DAVALARIDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLETAZMİNAT DAVALARIDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

                  Tarih:../../….ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE(İhtiyati tedbir isteklidir)
Davacılar :

1- Emine  Sarıca   (TC……………)

2- Samet   Sarıca   (TC……………)  (Velâyeten Emine Sarıca)

3- Selin Sarıca       (TC……………)  (Velâyeten Emine Sarıca) Adres:………………………………………….
Vekilleri : Av. Necati Zeybek,  Adres:…………………………………………

Davalılar : 1) Zeki Sağlam  (İşleten), 

Adres:……………………………………

2- Hikmet  Baltacı  (Sürücü), Adres:…………………………………

Dava : 1) Trafik kazasında eş ve babalarını kaybeden davacıların, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarları ile yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat tutarlarının, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine; (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.) 2) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.     Harca esas : 2.500,00 TL. Maddi tazminat ve 1.500,00 TL.manevi tazminat için 

Açıklamalar:

1-  Kaza:  05.01.2011 günü Tütünçiftlik D-100 Karayolu 95 Evler mevkiinde meydana gelen kazada, Hikmet Baltacı yönetimindeki 41 TEF 192 plakalı özel oto, yolun kıyısında bekleyen Nadir Sarıca’ya çarparak ölümüne neden olmuştur. (Trafik kazası tespit tutanağı)
2-Kusur: Körfez Asliye Ceza Mah. 2011/35 esas no.sunda açılan davada toplanacak delillere göre, gerek ceza mahkemesinde ve gerekse hukuk mahkemesince yaptırılacak bilirkişi incelemesiyle kusur oranları belli oluncaya kadar fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. (İddianame, duruşma tutanağı)

3- Maddi   tazminat  isteği : a) 27.11.1977 doğumlu Nadir Sarıca’nın  05.01.2011 günü ölmesiyle, 03.04.1978 doğumlu eşi Emine Sarıca, 27.06.2003 doğumlu  oğlu Samet Sarıca ve 18.04.2006 doğumlu kızı Selin Sarıca eş ve babalarının maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu) b) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, ceza mahkemesinde ve hukuk mahkemesinde belirlenecek kusur oranlarına ve uzman bilirkişiden alınacak tazminat hesap raporuna göre, her bir davacının tazminat tutarları belli olduktan sonra  peşin harcı yatırmak suretiyle, davacıların maddi (destekten yoksun kalma) zararlarının davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz. (Harca esas 2.500 TL’nın 1.500 TL.’sı eş, 500’er TL’sı çocuklar içindir.)
4- Manevi  tazminat isteği : Yargılama sırasında toplanacak delillere ve maddi tazminata ilişkin hesap sonucuna göre, zarar ve kapsamı belli olduktan sonra, manevi tazminat miktarları açıklanmak üzere, harca esas 1.500,00 TL. “simgesel” değer, her bir davacı için 500’er TL olarak gösterilmiştir.  Yasal neden : 2918 sayılı KTK, Borçlar Kanunu, TCK., 6100 sayılı HMK.vs. 

Kanıtlar : Kaza tutanakları, ifadeler, Körfez As.Ceza Mah. 2011/35 sayılı dosyası, trafik                              kayıtları, nüfus aile tablosu, tanıklar, bilirkişi incelemesi  vs. her tür kanıt.
Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle:

1) Trafik kazasında eş ve babalarını kaybeden davacıların, (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının;
2)  Yargılamanın son aşamasında zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat tutarlarının;
Olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine;  3) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim…/../….    
Davacılar Vekili                                                                                                                  Av. Necati Zeybek Ekli belgeler :

1) Kazası  tutanağı 

2) Kaza yapan sürücünün ifadesi,

3) İddianame 

4) Körfez As. Ceza Mah. 2011/35 esas no.lu duruşma tutanağı

5)Otopsi raporu, 

6)Aile Nüfus Tablosu, 

7) Kaza yapan aracın  ruhsatname fotokopisi  
İlgili yerlerden istenecek belgeler:Körfez As. Ceza Mah. 2011/35 esas no.lu dosyası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir