Accessio possessionis

Başkasının zilyetliği altında geçen zamanı kendi zilyetlik süresine ekleme.