Accessio solo cedit

Arsa üzerinde yapılan yapı veya arsa üzerine dikilen ağaçlar, arsanın bütünleyici parçası (mütemmim cüzü) olur.