Actio metus

İkrah nedeniyle açılan ve uğranılan zararın dört katının istenebildiği dava.