Actio mixta

Karma dava; hem bir alacak hem de kişisel istemleri içeren ceza davası; aynı anda açılıp görülen hukuk ve ceza davası.