Actio rerum amotarum

Eşin evden kaçırdığı eşyanın istirdadı için diğer eşin açtığı dava.