Actio serviana

Hasılat kirasının ödenmesini teminen kiracının getirdiği malın kiraya verene bırakılmasıyla ilgili dava.