Actiones civiles in factum

In factum dava ile ius civile davasının birleşiminden oluşan dava türü.