Actiones civiles

Kanun, örf ve adet, ayrıca ius civile’ye göre hak olarak verilmiş ilişkileri düzenleyen ve koruyan davalar; özel hukuk davaları.