Actiones contrariae

Eksik iki taraflı borç ilişkilerinde, yalnız bazı durumlarda alacaklı durumuna gelen tarafın alacağını koruyan davalara verilen ad.