Actiones derectales

Praetor’un korumak istediği ilişkilere, edictum neşretmek suretiyle değil, gerekli gördüğü olayları inceledikten sonra bir decretum (karar) ile tanıdığı davalar.