Actiones extra ordinem

Bilinen, kitapların yazdığı normal dava haklarının dışında kalan hakların korunmasına ilişkin davalar; olağan dışındaki davalar.