Actiones honorariae

Ius civile tarafından tanınmamış bazı hukuki ilişkileri korumak üzere praetorların/ magistraların kabul ettiği davalar.