Actiones incertae

Davacının isteminin kesin olmamasından dolayı, yargıca geniş takdir yetkisi veren davalar.