Actor incumbit probatio

İddia eden ispat eder; ispat yükü, iddiacıya düşer.