SENET VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI

     Günlük hayatımızda borç doğuran ve hukuki ilişkilerimizde bize yardımcı olan sözlesmelerden

 biri de hiç kuskusuz senettir.Senedin de diğer sözleşmeler gibi gecerlilik ve süre şartları mevcuttur. Bunlardan bazılarının olmaması durumunda, o sözlesmenin gecerliliğinden bile söz edemediğimiz durumlar ortaya cıkabilir.

 Şimdi öncelikle senette bulunması gereken zorunlu unsurlar üzerinde duracağız;

-SENET ŞARTA BAĞLANAMAZ :Bazı sözleşmeler vardır ki koşula bağlı yapılır. Senet şarta bağlanması yasak olan bir sözleşmedir.

– LEHDARIN ÜNVANI:Lehdar senetteki bedelin kime ödeneceğini gösterir. Lehdar dediğimiz kişi gercek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Lehdar gerçek kişi ise adı soyadı,

adı soyadı tüzel kişi ise unavı yer almalıdır.

-MUAYYEN BİR BEDEL OLMALIDIR: Bedel belirli olmalıdır.

Örneğin senette bu arabayı bedeliyle almayı kabul ediyorum gibi bir ibare senedi gecersiz kılar. Ayrıca senette belirlenen bedelin para

cinsi de bulunması gereken bir unsurdur.Bu hususu biraz daha açalım isterseniz.

Senette 100.000 vermeyi kabul ediyorum gibi bir ibare senedi muğlaklığa sürükleyecektir.Çünkü 100.000 lira mı dolar mı euro mu belli değildir.Özetle muayyenlikte 2 unsur söz konusu olmalıdır. Biri bedelin belli ve net olması diğeri ise bedelin

para cinsinden muayyen olmasıdır.

-BONO VEYA SENET SÖZCÜĞÜNÜN SENET METNİNDE YER ALMASI:Senet veya bono sözcüğünü senet metninde yer almalıdır.

-KEŞİDECİNİN İMZASI:

TTK md.668:”Poliçe üzerindeki beyanların el yazısı ile imza edilmesi lazımdır.

Elyazısı ile olan imza yerine mihaniki herhangi bir vasıta veya el ile yapılan veyahut tasdik edilmiş olan bir şaret yahut resmi bir şahadetname kullanılamaz.

Amaların el yazısı ile imzalarının usulen tasdik edilmiş olması lazımdır.”

-MUHATABIN UNVANI VEYA ADI SOYADI :Senette muhatabın adı soyadı ,tüzel kişi ise unvanı bulunması gerekir.

– KEŞİDE TARİHİ: Senedin geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıldan sonraki senetler kural olarak geçersizdir. Eğer senette keşide tarihi gösterilmezse yani senedin düzenlendiği tarih senette yer almazsa 3 yıllık sürenin ispatlanması dolaysıyla senedin geçerliliği zedelenmiş olur.

Tarihte karışıklık olmamasına özen gösterilmelidir.

      Senedin hukuk dünyasına getirdiği kolaylıklar yadsınmamakla birlikte senetteki bir unsurun eksik yada muğlak olması durumunda hakkın ihlali ortaya çıkabilir.Bu bakımdan yukarıdaki unsurların tam olması gerekmektedir ancak pratik hayatta maalesef ki durum bununla sınırlı değildir.Bir örnek olayla açıklayacak olursak senetteki tüm zorunlu koşul var ama senetteki imzanın kendisine ait olmadığını öne süren keşideci,incelemeler sonucunda imzanın gerçekten keşideciye ait

olmaması ve ortada haklılıgını ispatlayamayan bir davacı… Bu yüzdendir ki imzanın bizzat yanınızda atılmasına dikkat edin.

      Diğer bir husus da senetteki imzanın sağ yada sol el ile atılmasıdır.Bunun hiçbir önemi yok kıymetli okuyucular.Önemli olan imzanın el ile atılmasıdır.

     Anlatacaklarımız bu kadar sorularınız yada anlamadığınız bir konuda yorumlarınızı bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir